KIPLING “NEW CLASSICS”

Meet the new classics!

KIPLING was looking for an original way to present the ‘New Classics’ collection to a wider audience. JADA events came up with a nice booth consisting of different levels, on which mysterious creatures on funky music performed the craziest moves. Assisted by a sky full of bubbles, the passing audience was stopped effortlessly. While admiring the stand and new collection, our promotional team distributed a flyer with a social media action to win a beautiful KIPLING bag!

KIPLING “NEW CLASSICS”

Meet the new classics!

KIPLING zocht een originele manier om de ‘New Classics’ collectie aan een breder publiek voor te stellen. JADA events bedacht een leuke stand bestaande uit verschillende niveaus, waarop mysterieuze creaturen op funky muziek de gekste toeren uithaalden. Bijgestaan door een hemel vol bellen werd het voorbijgaand publiek moeiteloos tot stilstand gebracht. Terwijl ze de stand en nieuwe collectie bewonderden, kregen ze van ons promoteam een flyer met social media actie op om een prachtige KIPLING tas te winnen!